Tu pracują wszyscy pracownicy CKZ.

Administracja CKZ.

Pokój nauczycielski. Miejsce pracy nauczycieli.

Inne - pilne tematy do realizacji.