Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego
w Toruniu